Kort Logistics sponsor van ZPC Hoogeveen

Wij dragen graag een steentje bij aan lokale initiatieven en verenigingen.