Kort Logistics vervoert vaccins naar ziekenhuizen in Noordoost Nederland

Bekijk het artikel in de Meppeler Courant van 08-01-2021.